Ena od najpogostejših zmot pri nakupu pnevmatik je, da te ne smejo biti stare, vendar pa je resnica popolnoma drugačna. Pnevmatike, ki se proizvedejo danes, bi morale stati pravilno hranjene vsaj 6 mesecev, z namenom dokončanja kemijskih procesov v njih. Proces staranja pnevmatike se začne šele, ko je ta montirana na vozilo, saj se med vožnjo segreva in hladi, to pa povzroča izgubo elastičnosti po določenem času. Problem je še toliko večji, če je tlak v pnevmatiki manjši od priporočljivega.

Večina proizvajalcev in odgovornih organov priporoča zgornjo mejo starosti pnevmatike 6 let, pod pogojem, da so bile te cel čas pravilno hranjene oziroma skladiščene.

Pnevmatike imajo v svoji sestavi več vrst elementov, ki preprečujejo propadanje pnevmatike v obdobju vsaj 12 let. Če bi bile pnevmatike pokvarljiva surovina, bi bil proizvajalec po zakonu o zaščiti potrošnikov namesto datuma proizvodnje dolžan na pnevmatike vpisovati rok trajanja.  

Datum proizvodnje se označuje s številko, ki stoji pred oznako DOT na bočni strani gume. Od leta 2000 je DOT sestavljen iz štirih cifer od katerih prvi dve označujeta število tedna, drugi dve pa leto proizvodnje. Za primer: v kolikor je DOT številka na pnevmatiki 3816 to pomeni, da je pnevmatika proizvedena v 38. tednu leta 2016.

Pri nakupu novih pnevmatik je najpomembnejše kupiti tiste, ki odgovarjajo vozilu. Med uporabo je potrebno redno nadzorovati tlak v njih, izven sezone pa poskrbeti za ustrezno skladiščenje v temnem in hladnem prostoru.

zaloga_pnevmatik