Upravljanje voznega parka

Pridobitev in stroški vzdrževanja voznega parka nista edina, ki vplivata na upravljanje le tega. Za poznavanje vseh stroškov je potrebno začeti s celotno stroškovno analizo novih in obnovljenih pnevmatik.

Vedno je potrebno upoštevati dodatne stroške, ki so povezani z upravljanjem zalog, nepričakovanimi izpadi in administracijo. Ko sestavimo celotno sliko vidimo, da stroški pnevmatik predstavljajo največji strošek, vsi ostali pa skupaj tvorijo 30-40% celotnih stroškov. Stroške lahko razdelimo na 5 skupin:

  • Stroški proizvodov: nove in obnovljene pnevmatike
  • Stroški storitev: Zunanji (opremljanje, balansiranje, poravnava osi), notranji zaposleni, oprema in pomožni deli, ventili, kape, paste
  • Stroški sistema: selekcija, nakup in tudi administracija
  • Stroški slabega upravljanja: nizko kvalitetni proizvodi, neuravnoteženost med uporabo novih in obnovljenih pnevmatik, nepravilna uporaba aplikacij, neustrezen tlak
  • Skriti stroški: neuspešne rute, vozniki in vozila na mestu, elektrika, gretje, gorivo, morebiten visok kotalni upor, stroški sredstev

Z namenom imeti jasno oceno zgoraj navedenih stroškov je potreben temeljit pregled vseh in vzpostavitev stroškovne analize.

Vloga delno obrabljene zaloge

Upravljanje s pnevmatikami  in njihovo vzdrževanje igra zelo pomembno vlogo pri nižanju stroškov flote. Pravilen izbor tipa pnevmatike, tekalnega plašča, pozicije in obdobja v katerem se vozila opremlja so ključni za končne rezultate.

Ni rečeno da morate, v kolikor izberete določeno blagovno znamko pnevmatike za določeno pozicijo na vozilu, uporabiti enako znamko tudi na drugih pozicijah vozila. Ko ste pravilno izbrali ustrezno pnevmatiko za ustrezno pozicijo na vozilu, je naslednji korak določitev obdobja, ko boste pnevmatike nameščali na vozila. Morda mislite, da je potrebno namestiti popolnoma nov komplet vseh pnevmatik, ko te dosežejo zadnjo stopnjo pred odstranitvijo. Na tem mestu lahko govorimo o vlogi, ki jo igrajo delno obrabljene pnevmatike. Največji sovražnik pnevmatike je, poleg nizkega tlaku in preobremenjenosti, segrevanje. Velja, da večja kot je globina profila, bolj se pnevmatika segreva. To je rezultat višjega kotalnega upora. Vrednost kotalnega upora upade za približno 20% v času življenjske dobe pnevmatike, saj se tekalni plašč obrabi.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov se montiranje popolnoma novih pnevmatik v vročih obdobjih obrne v veliko ekonomično izgubo, glede na to, da se v vročini pnevmatike obrabljajo veliko hitreje kot v hladnih obdobjih. Poleg tega zaradi višjih temperatur narašča tudi tlak v pnevmatikah, kar se odraža v neenakomerni obrabi in posledično krajši življenjski dobi.

Svetuje se vzdrževanje zaloge rabljenih pnevmatik, ki naj se jih uporablja v kritičnih delih leta. Potrebno je, na mesečni bazi, kontrolirati profil tekalne plasti in določiti idealen mesec za menjavo pnevmatik. Ta se izračuna na podlagi temperatur in padavin skozi celo leto, na podlagi potrebnega oprijema ter mesečne obrabe profila.  

Ustvarjanje zaloge z rabljenimi pnevmatikami (11mm) omogoča maksimizirati uporabo pnevmatike.