Upravljanje voznega parka: odpravite nepotrebne stroške v vašem proračunu

Verjetno se strinjate, da obstaja nepotrebno porabljen denar v flotah, ki jih upravljate. Do tega večinoma pride zaradi neupoštevanja določenih pravil flote in pa pomanjkljivo izvrševanje le-teh. Velja, da je 5-10% proračuna za flote porabljeno po nepotrebnem, najboljši način za odpravo tega pa je natančna revizija celotnega proračuna.

Upravljanje flote temelji na proračunu

Zmanjševanje stroškov v flotah je težava brez konca za vse upravljalce voznega parka, še posebej ker se vsak vidik upravljanja flote vrti okoli denarja. Namesto zahtev po dodatnem denarju, se raje osredotočite na zadrževanje tistega, ki odteka po nepotrebnem. Obstajajo različna področja v flotah, kjer denar odteka. Za primer, koliko denarja je porabljenega za vodenje premalo izkoriščenih sredstev v knjigah, ali pa koliko stanejo neskladnosti z rednimi preventivnimi vzdrževanji, ki kasneje vodijo v okvare vozil.

Najpogosteje so najboljši v odkrivanju nepotrebnih dejavnosti tisti, ki so v dnevnem stiku z vozniki in vozili. Zato sprašujte po mnenjih za zmanjšanje nepotrebnih izdatkov podporne oddelke in voznike. Preučiti je potrebno celoten življenjski cikel vozil in najti priložnosti za zmanjšanje in odstranitev nepotrebnih aktivnosti in s tem porabo denarja. Pogosto se pobude za zmanjšanje stroškov osredotočijo na poslovne odhodke, vendar je amortizacija tista, ki predstavlja največji letni izdatek za floto.

Nepotrebni stroški vključujejo porabo sredstev za neučinkovite in nebistvene dejavnosti. Največji nepotrebni stroški so prisotni v proračunu za gorivo. Če je do 30% učinkovitosti porabe goriva odvisno od vedenja voznikov morate zmanjšati to neučinkovito rabo sredstev družbe. Vozniki velikokrat delujejo v nasprotju s pravili flote oziroma podjetja. Ena najočitnejših kršitev je nedejavnost. Do prihoda telematskih naprav nedejavnost voznikov ni bila zaznana kot velik problem za flote. Enkrat, ko pa so s pomočjo telemetrije flote zbrale podatke, se je nedejavnost pokazala kot zelo velik skriti problem. Nedejavnost voznikov se razlikuje med posameznimi voznimi parki, vendar pa so nekateri zabeležili nedejavnost voznikov tudi v višini do 20% časa.

Poleg nedejavnosti voznikov je še veliko drugih dejavnosti na katerih so sredstva porabljena po nepotrebnem. Ali vozniki zagotavljajo pravilen tlak v pnevmatikah? Vožnja s pnevmatikami, ki imajo prenizek tlak ni samo nevarna ampak ravno tako vodi v dodatne nepotrebne stroške. To je najlažji in najučinkovitejši način za povečanje ekonomičnosti porabe goriva. Za primer, ohranjanje pnevmatik s pravilnim tlakom poveča učinkovitost porabe goriva tudi za 3%. Kako je s preveliko preobremenitvijo?  Tudi to lahko postavimo pod vprašanje varnosti, hkrati pa gre še za en način zapravljanja po nepotrebnem. Preobremenjenost skrajšuje življenjsko dobo vozila in povečuje operacijske stroške. Raziskave o voznih parkih dokazujejo, da je preobremenjenost vozil na prvem mestu nenačrtovanega vzdrževanja tovornjakov. Obstaja direktna povezava med težo vozila in porabo goriva. Vsaka enota dodatne teže zahteva dodatno delo motorja, s tem pa večjo porabo goriva.

Vozniki in oprema

Škodovanje vozilom predstavlja 1-3% celotnih stroškov flote. Stroški se razlikujejo med flotami v odvisnosti od mest in držav, kjer vozila delujejo. Takšne voznike je potrebno zaustaviti. Prevelika hitrost je pogosta kršitev, ki ne le da predstavlja nevarnost, ampak tudi povečuje porabo goriva.

Prednostna naloga je ustaviti odtekanje sredstev in uvesti nove pobude in politiko v flotah. Najučinkovitejši način za zaustavitev odtekanja denarja je povečati skladnost politike s floto. Politika flote mora biti močan sestavni del strategije za nadzorovanje stroškov podjetja.

Upravljanje flote