Yokohama podpisala memorandum za podporo naročanja trajnega naravnega kavčuka

Podjetje Yokohama Rubber je sporočilo, da so 21. 01. 2020 v sodelovanju s Tajsko upravo za kavčuk (ROAT) podpisali memorandum o soglasju za podporo naročanja trajnega naravnega kavčuka.

Na podlagi podpisanega memoranduma bo podjetje zagotavljalo ekonomsko podporo tajskim kmeto, ki pridelujejo naravni kavčuk. Dodatno naj bi se izboljšala sledljivost in transparentnost dobavne verige. Ta sporazum z ROAT je najnovejši ukrep, ki temelji na politiki podjetja o zagotalvjanju trajnostnega naravnega kavčuka. Sporazum je nadaljevanje raziskave o tajskih plantažah naravnega kavčuka v Surat Thanijum, ki jo je izvedla lokalna Yokohamina lokalna podružnica za procesiranje naravnega kavčuka YTRC junija lani.

YRTC je do sedaj intervjuirala okrog 70 pridelovalcev in jih namareva do konca leta 2021 intervjuirati 500. Namen raziskave je, da s pridobljenimi rezultati analizira težave, ki pestijo plantaže naravnega kavčuka, s tem pa omogoči podjetju, da doprinese k trajnostnemu poslovanju kmetovalcev z naravnim kavčukom in izboljša sledljivost.

Čez leta je povpraševanje za naravnim kavčukom enakomerno naraščalo z rastjo svetovne populacije in napredkom v tehnologiji mobilnosti. Ta rast pa je pripeljala do številnih skrbi, kot so nezakonitega krčenja gozdov, izkoriščanja zemljišč, kršitev človekovih pravic in do škodljivih učinkov na biotsko raznovrstnost v vseh državah, kje se proizvaja naravni kavčuk. Yokohama Rubber tako sodeluje v pobudi za trajnostni naravni kavčuk (Sustainable Natural Rubber Initiative SNR-i), ki jo zagovarja Mednarodna študijska skupina za kavčuk. Podjetje je dejavno tudi kot ustanovni član Globalne platforme za trajnostni naravni kavčuk, ki je bila predstavljena pred dvema letoma, oktobra 2018.

Do danes se je Yokohama Rubber Group na lastno pobudo lotila številnih dejavnosti, da bi zagotovila trajnost naravnega kavčuka. Na Tajske, ki je največja pridelovalka naravnega kavčuka, skupina leta od 2013 skupaj z univerzami izvaja raziskave, hkrati pa spodbuja piroko uporabo “agrogozdarstva”, ki prispeva k stabilnejšemu dohodku za kmete pridelovalce kavčuka ter vzdržuje redno menjavo z dobaviteljinaravnega kavčuka. YRTC je, v okviru svojih prizadevanj za zaščito naravnega okolja in vzdrževanja močnega odnosa in zaupanja z lokalnim prebivalstvom, predstavila čistilni sistem, ki reciklira vodo porabljeno v njihovi tovarni.

Post a comment