Indeks hitrosti je črkovna oznaka za maksimalno hitrost, ki jo pnevmatika lahko prenese.

Da bi ugotovili s kakšnim indeksom hitrosti bi morale biti pnevmatike, ki jih kupujete, najdite ustrezno črko na pnevmatiki in jo primerjajte s sledečo tabelo.  

pnevmatike_indeks_hitrosti

Indeks hitrosti-Maksimalna hitrost (km/h)

 • N – 140
 • P – 150
 • Q – 160
 • R – 170
 • S – 180
 • T – 190
 • H – 210
 • V – 240
 • ZR > 240
 • W – 270
 • Y – 300      

Ni priporočeno montirati pnevmatike z manjšim indeksom hitrosti, kot je naveden na originalnih pnevmatikah oziroma kot je priporočeno s strani proizvajalca vozila. Na drugi strani pa je sprejemljivo montirati pnevmatike z večjim indeksom hitrosti. V zimskem času je priporočljivo imeti pnevmatike z manjšim indeksom hitrosti. Na primer, če imajo vaše pnevmatike V indeks hitrosti, lahko montirate pnevmatike s H indeksom.

Proizvajalci pnevmatik določajo indeks hitrosti na podlagi dobro ohranjenih gum. Vrednosti hitrosti v zgornji tabeli niso relevantne v kolikor so vaše pnevmatike poškodovane, niso pod pravilnim tlakom ali pa so podvržene večji obremenjenosti (nosilnosti) od priporočene.

V obzir je potrebno vzeti tudi, da se indeks hitrosti meri v vožnji na avtocestah v Nemčiji, kjer v večini ne obstajajo omejitve hitrosti, ali pa na dirkalnih stezah. V odvisnosti od indeksa, pnevmatika zadržuje določeno količino toplote, trpi različne vrste obremenitev in se drugače obnaša pri različnih hitrostih. Priporoča se predvsem previdna vožnja in pa vožnja s pnevmatikami, ki imajo odlične vozne lastnosti pri visokih hitrostih.