Nadgradnja elektronskega poslovanja s pomočjo zunanjih izvajalcev

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu "Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018"

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sklopu razpisa tako pokrije del stroškov, ki smo jih imeli z nadgradnjo elektronskega poslovanja s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Naziv operacije: "Nadgradnja elektronskega poslovanja s pomočjo zunanjih izvajalcev"

Namen operacije: Namen operacije je preko sofinanciranja stroškov na javnem razpisu nadgraditi elektronsko poslovanje za lažji vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečati konkurenčnost in izboljšati interakcijo s poslovnimi partnerji iz tujine.

Cilji operacije in rezultati: Cilj operacije je izvesti štiri (4) ukrepe, in sicer vzpostavitev elektronske izmenjave med partnerji (b2B), prenovo obstoječe spletne strani in trgovine ter usposabljanje s področja industrije 4.0. Izvedeni ukrepi bodo prispevali k celotnemu namenu operacije.

Sofinancerji: Operacijo sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Obiščite: www.eu-skladi.si

 

EU-MGRT-SPIRIT